Polityka Prywatności
Notera Hotel SPA Bory Tucholskie****

I. Zasady ogólne

1. Korzystanie ze strony internetowej hotelnotera.pl, może wiązać się z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem niektórych danych osobowych oraz informacji o innym charakterze, dotyczących użytkownika korzystającego ze strony lub (oraz) osób, w imieniu, lub na rzecz których użytkownik korzysta ze strony.
2. Strona internetowa hotelnotera.pl nie jest przeznaczona dla dzieci.
3. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz informacji uzyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej hotelnotera.pl określa Polityka Prywatności Notera Hotel SPA Bory Tucholskie**** (dalej Polityka) i przepisy powszechnie obowiązujące.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych danych oraz informacji, jak również w sytuacji, gdy którekolwiek z postanowień Polityki , okaże się niezrozumiałe lub nieczytelne, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z administratorem danych i strony – PK Sp. z o.o. w Chojnicach (dalej administrator strony), na adres poczty elektronicznej: rodo@hotelnotera.pl.
5. Korzystając ze strony internetowej hotelnotera.pl, użytkownik akceptuje w całości zasady określone w Polityce.
6. Notera Hotel SPA Bory Tucholskie**** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Aktualna treść Polityki dostępna jest każdorazowo na stronie hotelnotera.pl w odpowiedniej zakładce. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem zakładki, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z administratorem strony.

II. Administrator danych oraz informacji

Administratorem danych osobowych oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem strony hotelnotera.pl jest PK Sp. z o. o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Asnyka 2, 89-600 Chojnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 334531.

III. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz informacji
1. Dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem strony hotelnotera.pl nie będą sprzedawane i udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem obowiązkowego udostępnienia w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.
2. Dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem strony hotelnotera.pl są poufne.
3. Zgromadzone dane osobowe oraz informacje są przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, w sposób wymagany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Użytkownik korzystający ze strony hotelnotera.pl może zostać zobowiązany do udostępnienia niektórych danych osobowych oraz informacji o innym charakterze, wypełniając odpowiedni formularz lub podając je w inny sposób. Dane osobowe oraz informacje, do których podania może zostać zobowiązany użytkownik, to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, natomiast w przypadku dokonywania rezerwacji on-line, użytkownik będzie zobowiązany do podania dodatkowo danych, o których mowa w Dziale IV Polityki.
5. Dodatkowo, podczas korzystania ze strony hotelnotera.pl, automatycznie będą pobierane informacje: z Google Analitycs oraz z AdWords – w celu analizy ilości osób odwiedzających stronę www i zachowań użytkowników na stronie; w ramach Formularza kontaktowego – w celu odpowiedzi na zapytanie; związane z Newsletter – w celu przedstawiania ofert handlowych; z Pixel facebook – w celu profilowania użytkowników pod kątem wyświetlania odpowiednich reklam. Do informacji tych należą: adres IP, przybliżona lokalizacja, rodzaj urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, szacowany wiek, płeć, zainteresowania użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
6. Dane osobowe oraz informacje będą gromadzone w celu: zawarcia i wykonania umowy, udzielenia informacji, wypełnienia dokumentów księgowych, realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, załatwiania kwestii spornych, a także w celu dokonania analizy: zachowań użytkowników na stronie internetowej, ustalenia danych demograficznych o użytkownikach; personalizacji zawartości stron internetowych.
7. Dostęp do danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkownika strony hotelnotera.pl i oferowanych na niej produktów mają wyłącznie osoby upoważnione do tego przez administratora oraz na żądanie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, uprawnione organy.
8. Użytkownik może w każdym czasie zrealizować prawo wglądu do udostępnianych danych oraz informacji, żądania ich edycji oraz skorzystania z prawa do bycia zapomnianym (usunięcie danych).
9. W przypadku korzystania ze strony internetowej w imieniu lub na rzecz innej osoby niż użytkownik, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za posiadanie uprawnienia do udostępniania danych tej osoby oraz za ewentualne naruszenia w tym zakresie.

IV. Zamawianie usług

Subskrypcja newslettera wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata oraz imienia i nazwiska użytkownika. W ramach subskrypcji mogą być wysyłane treści zarówno o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym. Rezygnacja z prenumeraty może nastąpić w każdej chwili poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej.
Notera Hotel SPA Bory Tucholskie**** zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę. Do wiadomości tych zalicza się informacje o: zmianach w ofercie, promocjach, wydarzeniach z życia Hotelu, a także życzenia, podziękowania lub inne treści o charakterze okolicznościowym.

V. Dane osobowe i informacje gromadzone przez podmioty zewnętrzne

1. Na stronie internetowej hotelnotera.pl zainstalowany jest system rezerwacji online. System ten jest narzędziem zewnętrznym, stanowiącym własność Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 303746. W systemie tym gromadzone są następujące dane osoby rezerwującej: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, termin rezerwacji, numer karty kredytowej, informacje o wybranej ofercie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

VI. Zabezpieczenie danych
Dane osobowe i informacje gromadzone za pośrednictwem strony hotelnotera.pl zabezpieczone są za pomocą protokołu sieciowego SSL.

VII. Formuły dotyczące naruszenia zasad ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia poufności danych osobowych oraz informacji, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, administrator zgłosi ten fakt uprawnionym organom, a w przypadku, gdy naruszenie to może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi o naruszeniu również użytkownika, którego ono dotyczy.

VIII. Pliki cookies

1. Strona internetowa hotelnotera.pl używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb użytkowników. Zmiana ustawień w celu wyłączenia plików „cookies” wymaga aktywności użytkownika. Brak zmiany przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie plików „cookies”.
2. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania ze strony.
3. Przy pomocy plików „cookies”, administrator otrzymuje informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, czy sposobie wykorzystania strony, które pozwalają na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.
4. Pliki „cookies” nie służą do przechowywania danych osobowych.
5. Szczegółowy cel stosowania plików „cookies” to: dostosowanie zawartości strony hotelnotera.pl do preferencji użytkownika; tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik strony korzysta z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; odczytywanie i analizowanie statystyk między innymi z Google AdWords, Analytics; zapewnienie możliwości wielokrotnego oddania głosu w ankietach.
6. Poziom ochrony przed plikami „cookies” ustawia się odrębnie w każdej przeglądarce, włącznie z całkowitym blokowaniem tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych na stronie.
7. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępne jest pod adresem: www.hotelnotera.pl/cookie-policy.
8. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, zobowiązany jest do ich wyłączenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub niekorzystanie ze strony www.hotelnotera.pl.

 

X