Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, obejmujący obszar od Pojezierza Kaszubskiego aż po okolice Bydgoszczy. To kraina o unikalnych walorach przyrodniczych, w której żyje wiele chronionych gatunków roślin, ptaków (bociany czarne, bielik, kruki, żurawie, gągoły, puchacze) i zwierząt (jenoty, dziki, sarny, jelenie, lisy i borsuki). W Borach Tucholskich zdecydowanie przeważają lasy sosnowe. Na części obszarów występują też lasy mieszane, w których rosną brzozy, dęby, cisy, graby, a także olchy, klony, lipy i buki. Niewątpliwą atrakcją przyrodniczą Borów Tucholskich są jeziora lobeliowe, charakteryzujące się krystalicznie czystą wodą. Przez teren Borów Tucholskich płyną rzeki Brda i Wda, które przepływając przez liczne jeziora tworzą popularne szlaki kajakowe. Na najcenniejszych obszarach Borów Tucholskich powstały Parki Krajobrazowe – Tucholski, Wdzydzki, Wdecki, Zaborski i najważniejszy – Narodowy Park Bory Tucholskie. Centralną częścią Narodowego Parku Bory Tucholskie jest Struga Siedmiu Jezior (jeziora: Ostrowite, Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Mielnica-Skrzynka). Wyjątkowość Borów Tucholskich została potwierdzona m.in.: przez wyznaczenie obszaru Natura 2000 i rezerwatu Biosfery UNESCO. Niewątpliwie Bory Tucholskie to jeden z najpjękniejszych obszarów Polski, doskonałe miejsce wypoczynku, zwłaszcza dla wielbicieli sportów wodnych, wycieczek rowerowych i pieszych.

X