Park Narodowy Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie powstał 1 lipca 1996 roku i położony jest pomiędzy gminą Brusy a gminą Chojnice. Powierzchnia Parku wynosi  4613,04 ha, i aż w 83% składa się z lasów. Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie znajduje się 21 jezior, w tym  prawie 14 km Struga Siedmiu Jezior należąca do najczystszych w Polsce. Unikatowym zjawiskiem w skali kraju jest obecność jezior lobeliowych charakteryzujących się wysoką przezroczystością wody, niską zawartością związków azotowych, fosforowych i niskim zmineralizowaniem. W rzekach i jeziorach żyje blisko 20 gatunków ryb, w tym sielawa, sieja, płoć, okoń, leszcz, miętus i objęte ścisłą ochroną – różanka i koza. W lasach schronienie znalazło ponad 140 gatunków ptaków, w tym m.in.: żuraw, puchacz, bielik i zimorodek oraz sarny, jelenie, dziki, jenoty i borsuki. Celem powstania Parku była ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Borów Tucholskich.
Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie powstały cztery, warte zwiedzenia ścieżki dydaktyczne – „Piła Młyn”, „Łąki Józefowskie”, „Wielkie Gacno” i botaniczna.

X